ประมวลภาพกิจกรรม ตักบาตรก่อนสอบปลายภาค

Thumbnail Image Table
DSC_0360_resize.JPG
1/12/2556 15:13:07
Size (KB)  :  122 KB
DSC_0361_resize.JPG
1/12/2556 15:13:07
Size (KB)  :  266 KB
DSC_0364_resize.JPG
1/12/2556 15:13:08
Size (KB)  :  253 KB
DSC_0385_resize.JPG
1/12/2556 15:13:08
Size (KB)  :  262 KB
DSC_0386_resize.JPG
1/12/2556 15:13:08
Size (KB)  :  252 KB
DSC_0397_resize.JPG
1/12/2556 15:13:08
Size (KB)  :  254 KB
DSC_0398_resize.JPG
1/12/2556 15:13:09
Size (KB)  :  245 KB
DSC_0401_resize.JPG
1/12/2556 15:13:09
Size (KB)  :  236 KB
DSC_0405_resize.JPG
1/12/2556 15:13:09
Size (KB)  :  229 KB
DSC_0406_resize.JPG
1/12/2556 15:13:09
Size (KB)  :  218 KB
DSC_0407_resize.JPG
1/12/2556 15:13:10
Size (KB)  :  208 KB
DSC_0408_resize.JPG
1/12/2556 15:13:10
Size (KB)  :  210 KB
DSC_0410_resize.JPG
1/12/2556 15:13:10
Size (KB)  :  260 KB
DSC_0411_resize.JPG
1/12/2556 15:13:10
Size (KB)  :  259 KB
DSC_0413_resize.JPG
1/12/2556 15:13:11
Size (KB)  :  258 KB
DSC_0416_resize.JPG
1/12/2556 15:13:11
Size (KB)  :  239 KB
DSC_0417_resize.JPG
1/12/2556 15:13:11
Size (KB)  :  242 KB
DSC_0418_resize.JPG
1/12/2556 15:13:12
Size (KB)  :  287 KB
DSC_0419_resize.JPG
1/12/2556 15:13:12
Size (KB)  :  274 KB
DSC_0420_resize.JPG
1/12/2556 15:13:12
Size (KB)  :  273 KB
DSC_0421_resize.JPG
1/12/2556 15:13:12
Size (KB)  :  260 KB
DSC_0422_resize.JPG
1/12/2556 15:13:13
Size (KB)  :  242 KB
DSC_0423_resize.JPG
1/12/2556 15:13:13
Size (KB)  :  245 KB
DSC_0424_resize.JPG
1/12/2556 15:13:13
Size (KB)  :  259 KB
DSC_0425_resize.JPG
1/12/2556 15:13:13
Size (KB)  :  220 KB
DSC_0426_resize.JPG
1/12/2556 15:13:14
Size (KB)  :  244 KB
DSC_0427_resize.JPG
1/12/2556 15:13:14
Size (KB)  :  246 KB
DSC_0428_resize.JPG
1/12/2556 15:13:14
Size (KB)  :  189 KB
DSC_0429_resize.JPG
1/12/2556 15:13:14
Size (KB)  :  211 KB
DSC_0430_resize.JPG
1/12/2556 15:13:15
Size (KB)  :  223 KB
DSC_0431_resize.JPG
1/12/2556 15:13:15
Size (KB)  :  230 KB
DSC_0432_resize.JPG
1/12/2556 15:13:15
Size (KB)  :  229 KB
DSC_0433_resize.JPG
1/12/2556 15:13:16
Size (KB)  :  229 KB
DSC_0434_resize.JPG
1/12/2556 15:13:16
Size (KB)  :  216 KB
DSC_0435_resize.JPG
1/12/2556 15:13:16
Size (KB)  :  227 KB
DSC_0436_resize.JPG
1/12/2556 15:13:16
Size (KB)  :  242 KB
Pages:     1 2