ท่านรองอธิการ อ.ดร.วินัย ชุ่มชื่น ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการประกวดหอพักสวยงาม ชาวหอพักทุกคนมีความยินดี และดีใจเป็นอย่างยิ่งครับ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558