Amazing Slider
                                          Counter

ห้องพัก

 
     
  - เตียงพร้อมที่นอน  
  - ตู้เสื้อผ้า  
  - พัดลมเพดาน  
  - ชุดโต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้  
  - ระบบเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็น ทั้ง ระบบมีสายและไร้สาย  
     
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  
     
  - โทรทัศน์ประจำหอพัก  
  - ตู้ทำน้ำเย็น  
  - หนังสือพิมพ์  
  - โต๊ะรีดผ้า  
  - ตู้โทรศัพท์ ภายใน ตู้โทรศัพท์ สาธารณะ  
  - ม้านั้งพักผ่อน มุมอ่านหนังสือ ทั้งภายในและภายนอกหอพัก  
  - โรงตากผ้า  
  - โรงอาหาร  
  - สนามกีฬา  
  - เครื่องออกกำลังกาย