ข่าวทั่วไป
- โดย -
สำนักงานหอพัก
07/05/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
533 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ webmaster

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๙ รูป ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การนี้ จึงขอเชิญท่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ และขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป โดยแจ้งความประสงค์ในแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งแบบตอบรับมายังสำนักศิลปะและวัฒนธรรมภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดของท่านร่วมพิธีดังกล่าว รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0005 การเตรียมตัวเข้าพัก สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 13/06/2566
0004 ประกาศปิด-เปิดหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 13/06/2566
0003 ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 14/11/2560
0002 ประกาศ การจองหอพักภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 14/11/2560
0001 ทดสอบระบบเขียนข่าว 01/12/2556