ข่าวทั่วไป
- โดย -
สำนักงานหอพัก
13/06/2566
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
192 ครั้ง
เรื่อง ประกาศปิด-เปิดหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 webmaster

 ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0005 การเตรียมตัวเข้าพัก สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 13/06/2566
0004 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ 07/05/2562
0003 ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 14/11/2560
0002 ประกาศ การจองหอพักภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 14/11/2560
0001 ทดสอบระบบเขียนข่าว 01/12/2556