Amazing Slider
                                          Counter

โครงการจักรยานเพื่อน้องชาวหอพักนักศึกษา
โครงการจักรยานเพื่อน้องชาวหอพักนักศึกษา (13/11/2560)
 
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาหอพักตามโครงการหอพักสีขาว
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาหอพักตามโครงการหอพักสีขาว (29/04/2558)
 
ประมวลภาพกิจกรรม ประเพณีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ (หอในเกมส์ ครั้งที่ 8)
ประมวลภาพกิจกรรม ประเพณีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ (หอในเกมส์ ครั้งที่ 8) (04/04/2558)
 
ประกวดหอพักสวยงาม
ท่านรองอธิการ อ.ดร.วินัย ชุ่มชื่น ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการประกวดหอพักสวยงาม ชาวหอพักทุกคนมีความยินดี และดีใจเป็นอย่า..... (02/04/2558)
 
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมงานทำบุญหอพัก 2556
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมงานทำบุญหอพัก 2556 (01/12/2556)
 
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
ประมวลภาพ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ (01/12/2556)
 
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมประชุมหอชาย
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมประชุมหอชาย (01/12/2556)
 
ตักบาตรก่อนสอบปลายภาค
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมงานทำบุญตักบาตรก่อนสอบปลายภาค (01/12/2556)
 
ทดสอบระบบเขียนข่าวกิจกรรม
ทดสอบระบบเขียนข่าวกิจกรรม บรรยายข่าว (01/12/2556)