เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 14 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
19 การเตรียมตัวเข้าพัก สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 13/06/2566 63
18 ประกาศปิด-เปิดหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 13/06/2566 65
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 14/11/2560 811
ประกาศ การจองหอพักภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 14/11/2560 812
โครงการจักรยานเพื่อน้องชาวหอพักนักศึกษา 13/11/2560 1278
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาหอพักตามโครงการหอพักสีขาว 29/04/2558 1322
ประมวลภาพกิจกรรม ประเพณีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ (หอในเกมส์ ครั้งที่ 8) 04/04/2558 1337
ประกวดหอพักสวยงาม 02/04/2558 1337
8 ทดสอบระบบเขียนข่าว 01/12/2556 1430
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมงานทำบุญหอพัก 2556 01/12/2556 1057
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ 01/12/2556 937
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมประชุมหอชาย 01/12/2556 914
ตักบาตรก่อนสอบปลายภาค 01/12/2556 764
ทดสอบระบบเขียนข่าวกิจกรรม 01/12/2556 773