เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 12 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 14/11/2560 417
ประกาศ การจองหอพักภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 14/11/2560 431
โครงการจักรยานเพื่อน้องชาวหอพักนักศึกษา 13/11/2560 572
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาหอพักตามโครงการหอพักสีขาว 29/04/2558 929
ประมวลภาพกิจกรรม ประเพณีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ (หอในเกมส์ ครั้งที่ 8) 04/04/2558 927
ประกวดหอพักสวยงาม 02/04/2558 933
8 ทดสอบระบบเขียนข่าว 01/12/2556 946
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมงานทำบุญหอพัก 2556 01/12/2556 748
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ 01/12/2556 622
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมประชุมหอชาย 01/12/2556 613
ตักบาตรก่อนสอบปลายภาค 01/12/2556 524
ทดสอบระบบเขียนข่าวกิจกรรม 01/12/2556 518