เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 12 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 14/11/2560 475
ประกาศ การจองหอพักภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 14/11/2560 490
โครงการจักรยานเพื่อน้องชาวหอพักนักศึกษา 13/11/2560 646
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาหอพักตามโครงการหอพักสีขาว 29/04/2558 1000
ประมวลภาพกิจกรรม ประเพณีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ (หอในเกมส์ ครั้งที่ 8) 04/04/2558 1001
ประกวดหอพักสวยงาม 02/04/2558 1007
8 ทดสอบระบบเขียนข่าว 01/12/2556 1018
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมงานทำบุญหอพัก 2556 01/12/2556 808
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ 01/12/2556 685
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมประชุมหอชาย 01/12/2556 668
ตักบาตรก่อนสอบปลายภาค 01/12/2556 557
ทดสอบระบบเขียนข่าวกิจกรรม 01/12/2556 552