เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 14 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
19 การเตรียมตัวเข้าพัก สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 13/06/2566 152
18 ประกาศปิด-เปิดหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 13/06/2566 161
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 14/11/2560 903
ประกาศ การจองหอพักภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 14/11/2560 898
โครงการจักรยานเพื่อน้องชาวหอพักนักศึกษา 13/11/2560 1385
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาหอพักตามโครงการหอพักสีขาว 29/04/2558 1407
ประมวลภาพกิจกรรม ประเพณีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ (หอในเกมส์ ครั้งที่ 8) 04/04/2558 1428
ประกวดหอพักสวยงาม 02/04/2558 1427
8 ทดสอบระบบเขียนข่าว 01/12/2556 1524
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมงานทำบุญหอพัก 2556 01/12/2556 1137
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ 01/12/2556 1012
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมประชุมหอชาย 01/12/2556 985
ตักบาตรก่อนสอบปลายภาค 01/12/2556 828
ทดสอบระบบเขียนข่าวกิจกรรม 01/12/2556 839