ข่าวกิจกรรม
- โดย -
สำนักงานหอพัก
13/11/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1419 ครั้ง
เรื่อง โครงการจักรยานเพื่อน้องชาวหอพักนักศึกษา webmaster

  สำนักงานหอพักร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการจักรยานเพื่อน้องชาวหอพักนักศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อซ่อมแซมที่ชำรุดให้มีสภาพต่อการนำมาใช้ใหม่ให้เป็นขยะที่มีคุณค่าเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้รถจักรยานในการดำเนินชีวิตประจำวันในรั้วมหาวิทยาลัย


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประมวลภาพกิจกรรม ประเพณีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ (หอในเกมส์ ครั้งที่ 8) 04/04/2558
0005 ประกวดหอพักสวยงาม 02/04/2558
0004 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาหอพักตามโครงการหอพักสีขาว 29/04/2558
0003 ภาพบรรยากาศ กิจกรรมงานทำบุญหอพัก 2556 01/12/2556
0002 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ 01/12/2556
0001 ภาพบรรยากาศ กิจกรรมประชุมหอชาย 01/12/2556