ข่าวกิจกรรม
- โดย -
สำนักงานหอพัก
01/12/2556
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1036 ครั้ง
เรื่อง กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ webmaster

  ภาพบรรยากาศ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน แก่นักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 โครงการจักรยานเพื่อน้องชาวหอพักนักศึกษา 13/11/2560
0005 ประมวลภาพกิจกรรม ประเพณีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ (หอในเกมส์ ครั้งที่ 8) 04/04/2558
0004 ประกวดหอพักสวยงาม 02/04/2558
0003 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาหอพักตามโครงการหอพักสีขาว 29/04/2558
0002 ภาพบรรยากาศ กิจกรรมงานทำบุญหอพัก 2556 01/12/2556
0001 ภาพบรรยากาศ กิจกรรมประชุมหอชาย 01/12/2556